วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรมสมัยศรีวิชัย

ประติมากรรมสมัยศรีวิชัย
ประติมากรรมสมัยศรีวิชัย ส่วนมากพบในบริเวณภาคใต้ ลักษณะประติมากรรมได้รับอิทธิพลและแบบอย่างมากศิลปสมัยศรีวิชัยของชวา ประติมากรรมสมัยนี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 18 โดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปคุปตะและปาละของอินเดีย โดยผ่านเข้ามาจากชวา เข้ามาสู่ภาคใต้ของไทยจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประติมากรรมสมัยศรีวิชัยมีอิทธิพลต่อลักษณะศิลปเชียงแสนและสุโขทัย ประติมากรรมของศรีวิชัยมีทั้งพระพุทธรูปและปูนปั้นประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม เช่น ประดับประตู แต่งท่อระบายน้ำซึ่งเรียกว่า มกระ ( Masara ) เป็นรูปแบบที่แพร่หลายมาก และเข้มาปรากฏอยู่ในศิลปะไทยในสมัยต่อ ๆ มา

ไม่มีความคิดเห็น: